צלחת מסתובבת ניידת


הצלחת המסתובבת החדשנית של Taboons דואגת באופן אוטומטי לאפיה אחידה של הפיצה מכל צדדיה.